مشتری گرامی :

فروش به صورت نقدی واریزی می باشد.

هزینه حمل تا مقصد بر عهده خریدار می باشد.

به سفارشات زیر 100متر مربع جواب داده نمی شود.

ثبت سفارش

نام(Required)
لیست کامل به همراه متراژ مورد نظر خود را وارد نمائید . به عنوان مثال : ۲۰۰ متر سرامیک کف ۱۰۰ متر کاشی آشپزخانه -
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .