انتخاب سایز
سایز ۶۰ * ۶۰۱۹
ابعاد ۸۰ * ۸۰۱۰
سایز ۶۰ * ۳۰۴
سایز ۱۲۰ * ۶۰۴
سایز ۹۰ * ۳۰۱
سایز ۱۰۰ * ۴۰۱
انتخاب طرح
سرامیک طرح سنگ۱۸
طرح کلکته۷
طرح تراورتن۶
سرامیک طرح چوب۵
سرامیک رنگی ساده۳
نوع کاشی یا سرامیک
سرامیک کف معمولی۱۹
پرسلان نانوپلیش۵
پرسلان۴
سرامیک دیوار معمولی۴
کاشی آشپزخانه و حمام۴
بدنه سفید۳