✔ فروش به صورت پالت کامل و نقدی می باشد.

🚚   قیمتها،  تحویل درب کارخانه و هزینه حمل برعهده خود مشتری می باشد.