09132578863

قیمت(مترمربع)

تومان ۱۵۲.۰۰۰

سرامیک خاک سفید 60 * 60 آیسان

توضیحات

قیمت درجه 2 : هر مترمربع 150000 تومان

قیمت درجه 4 : هر مترمربع 120000 تومان

توضیحات تکمیلی

مشخصات کلی

قیمت بر اساس هرمتر مربع  و هزینه حمل بر عهده مشتری و بارگیری از کارخانه کاشی میبد یزد و بارگیری به صورت پالت کامل می باشد. (متوسط هزینه حمل حدود متری 20 تومن است)

برای خرید می توانید به یکی از پیام رسانهای زیر پیام بدهید 

09138639414