سرامیک 100 *40 البرز درجه 2

مترمربع:

قیمت هر مترمربع:

۱۱۲.۰۰۰ تومان

     
  •   سایز : 100 * 40
  •   نوع جنس کاشی  : سرامیک معمولی
  •   متراژ روی هر پالت  : 96 مترمربع
  •  قیمت بر اساس هر مترمربع می باشد
  •  حداقل سفارش 96 مترمربع (یک پالت )

قیمت بر اساس هرمتر مربع   می باشد. 

ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی