سرامیک 120 *40 آیهان 109

     
  • ?  سایز : 120 * 40
  • ?  متراژ روی هر پالت  : 92 مترمربع
  • ? قیمت بر اساس هر مترمربع می باشد
  • ? حداقل سفارش 92 مترمربع (یک پالت )

قیمت بر اساس هرمتر مربع   می باشد. 

ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی