سرامیک 120 *40 باستان تیره (خاک سفید)

     
  • ?  سایز : 120 * 40
  • ?  نوع جنس کاشی  : سرامیک سفید(پشت سفید)
  • ?  متراژ روی هر پالت  : 92 مترمربع
  • ? قیمت بر اساس هر مترمربع می باشد
  • ? کد لیست قیمت : 153
  • ? سرامیک طرح سنگ 
  • ? حداقل سفارش 92 مترمربع (یک پالت )

قیمت بر اساس هرمتر مربع   می باشد. 

ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی