سرامیک 50 * 50 قلعه دکور 2

     
  •  سایز : 50 * 50
  •  نوع جنس کاشی  : سرامیک معمولی
  •   متراژ روی هر پالت  : 108 مترمربع
  •  قیمت بر اساس هر مترمربع می باشد
  •   وزن هر پالت 2000 کیلوگرم
  •  حداقل سفارش 108 مترمربع (یک پالت )

قیمت بر اساس هرمتر مربع   می باشد. 

ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی