سرامیک 50*50 دراسانیا

مترمربع:

قیمت هر مترمربع:

۱۰۲.۰۰۰ تومان

     
  • ✔️ سایز : 50 * 50
  • ?  نوع جنس کاشی  : سرامیک معمولی
  • ?  متراژ روی هر پالت  : 108 مترمربع
  • ? قیمت بر اساس هر مترمربع می باشد
  • ? کد لیست قیمت : 121

قیمت بر اساس هرمتر مربع   می باشد. 

ارتباط با ما از طریق شبکه های اجتماعی