09132578863

سرامیک طرح کلکته

اطلاعات بیشتر ساباط طوسی   امتیاز 0 از 5 اطلاعات بیشتر صاعقه استخوانی   امتیاز 0 از 5 مهمترین مزایای سرامیک طرح کلکته چیست؟ بزرگتر نشان دادن فضای پذیرایی و نشیمن سرامیک طرح کلکته، به دلیل استفاده از رنگ سفید باعث بازتاب نور بیشتری در فضای مورد استفاده میشود. رنگ سفید فضا را دلباز میکند […]