کارخانه های کاشی و سرامیک میبد یزد

شماره تلفن کارخانه های کاشی و سرامیک میبد یزد

خرید سرامیک قیمت مناسب کاشی شیرکوه یزد کاشی شیرکوه یزد یکی از نام‌های برجسته در عرصه تولید کاشی‌های سرامیکی در ایران است. آدرس کارخانه کاشی شیرکوه : شرکت کاشی شیرکوه یزد در تاریخ 29/06/71 تشکیل و تحت شماره 181 در اداره ثبت شرکت های شهرستان تفت (استان یزد) به ثبت رسیده است. کارخانه کاشی شیرکوه یزد در زمینی […]